ACOVIS

Hemos fundado esta asociación para poder disfrutar en común de nuestra ciudad y hacerla más atractiva al gran público. Nuestro grupo está compuesto por empresarios de todas las edades a las que les gusta conversar para compartir sus intereses comerciales y sociales, en fin, hacer amigos.

 

Siempre es una alegría que lleguen socios nuevos y traigan a nuestras filas un soplo de aire fresco. Ánimese y venga un día a visitarnos: ¡será un placer conocerle!

Su persona de contacto

ACOVIS (ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE VIA SINDICATO)

 

 

C. Patronat Obrer, 14b 07003

Palma de Mallorca

 

Teléfono: 971 468 153

Correo electrónico:

  • viasindicat@viasindicat.org

 

FUTUR I OBJETIUS DE L’ASOCIACIÓ

 

     L'Associació des de la seva fundació, fa ja cinquanta anys, té per objecte vetllar per l'activitat econòmica professional dels seus membres, en aquest cas l'activitat empresarial de les Pymes comercials radicades en la zona urbana de Via Sindicat, per això en aquests moments en una situació econòmica general, de dificultats financeres i de caiguda del consum i per descomptat de les vendes, és quan es fan més necessàries les accions de promoció, potenciació i incentivació. Per tot això creiem en la necessitat d'intermediació, suport i ajuda de les diferents Administracions, locals, autonòmiques i estatals per a la supervivència del nostre entramat comercial i d'associacions com la nostra que amb els seus compromisos, objectius i metes han d'ajudar a canalitzar els esforços de totes les parts implicades.

 

      Per altra banda cap destacar que si és important obtenir o recuperar noves adhesions, ho és encara més dirigir els esforços i la nostra imaginació per a recobrar el convenciment de identitat de pertinença a un grup empresarial unit per interessos comuns i situat en un sector físic urbà limitat amb una imatge pròpia i exclusiva, i fer-lo extensiu tant als afiliats actuals i a tots els comerços i establiments situats en la zona. La urgent labor es fonamenta en cercar punts de trobada comuns entre les seves opinions i interessos, i això ens indicarà els nous objectius.

 

PROPOSTES I PROJECTES

 

La Junta Directiva en la seva responsabilitat de representant i portaveu dels associats ha mantingut diverses reunions amb les Administracions locals per a presentar propostes per a la dinamització del carrer, en referència a:

               -El fluxe de persones (locals i turístics), recolzat en:

·        Facilitat d'Accés.

·        Localització de desocupades i recollides del transport turístic.

·        Informació i suports indicadors del carrer i els seus comerços.

·        Itineraris turístics.

·        Senyalització.

·        Motivació complementària (actuacions de animació ciutadana).

 

              -Atracció de l'entorn, amb:

·        Neteja.

·        Conservació.

·        Imatge.

·        Seguretat.

·        Il·luminació.

·        Serveis.

·        Tradició i història.

·        Mobiliari urbà adequat.